Programa

És hora de sumar i de treballar junts

El nostre projecte per Sort, la vall d’Àssua i el Batlliu

Sumem és una força política que vol donar continuïtat a la feina feta durant les dues darreres legislatures. Durant aquest temps tasca de gestió realitzada a l’ajuntament ha assentat unes bases sòlides. Fa 8 anys es va eixugar el deute i es van finalitzar grans projectes que estaven aturats com la Piscina Municipal, La Biblioteca Comarcal o la rehabilitació de l’ajuntament; a més es van desencallar també petits projectes a pobles, millorant carrers, carreteres i elements de la xarxa d’aigües. En aquesta darrera legislatura tot i els inconvenients que ha provocat la pandèmia, s’ha continuat treballant per endreçar Sort i els pobles a nivell urbanístic i de serveis, amb el Parc del Riuet com a exemple més destacat, seguit de la finalització de l’edifici de la Biblioteca Comarcal, les millores de l’entorn del Castell de Sort i la reparació de la Central Hidroelèctrica per fer-la operativa i productiva. A banda s’ha invertit en millores com la renovació de tota les lluminàries dels nuclis que s’han passat a LEDs i s’ha finalitzar la sala de desfer a l’escorxador. 

Tot i així encara queda molta feina per fer i per això Sumem vol aportar idees, energies i noves sensibilitats. Per aquesta tasca cal recordar que l’ajuntament  ha aconseguit incorporar més personal tècnic a l’ajuntament gràcies a ajuts del SOC. Ara el consistori podrà recuperar projectes pendents i encarar nous reptes de futur tant a nivell social com econòmic que serviran per revitalitzar i dinamitzar el municipi. S’invertirà en habitatge, en millores d’equipaments i serveis municipals per fer-los més eficients i poder afrontar el canvi climàtic. A banda es continuarà invertint en la dinamització del turisme des de visions més sostenibles i posant l’esport, la cultura, el jovent i el compromís amb l’educació i la gent al centre.

Reptes de futur per a Sort, la vall d'Àssua i el Batlliu

El Pla d’Acció Municipal complet
de Sumem 2023-2027

A continuació us resumim el nostre Pla d’Acció Municipal amb un recull de les principals accions que volem portar a terme a la propera legislatura.

Urbanisme i pobles
  • Crearem 32 habitatges de Protecció Oficial (HPO) a Sort amb l’INCASÒL i 2 habitatges a estudis com els dels pobles de Seurí i Altron.
  • Continuarem amb les millores viàries a Sort i pobles per a la progressiva supressió de barreres arquitectòniques i l’augment de la seguretat i la mobilitat en tot el municipi.
  • Treballarem en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), instrument necessari per definir l’estructura general del territori i les pautes per al seu desenvolupament futur.
  • Continuarem treballant en el Parc del Riuet amb senyalització i millores pendents i potenciarem el seu ús multifuncional.
  • Remodelarem el parc del barri de la Solana de Sort.
  • Farem una millora del poliesportiu en clau d’eficiència energètica (renovació de la instal·lació elèctrica i il·luminació + sistema de calefacció).
  • Pavimentarem el pàrquing del poliesportiu Els Til·lers.
  • Rehabilitarem l’Ubla d’Altron.
  • Acabarem l’Skatepark i adequarem l’espai social per a joves dels voltants (cal·listènia)
  • Potenciarem la renovació i manteniment del mobiliari urbà a Sort i a pobles.
  • Treballarem per aconseguir l’habilitació de l’edifici annex entre el Poliesportiu i la piscina com a espai contenidor de projectes social i esportius, així com de possibles esdeveniments i activitats.
  • Treballarem per la recuperació de la part del Castell (sales soterrani) i rodalies com espai sociocultural i expositiu. Editarem material explicatiu i instal·larem plafons divulgatius.
  • Potenciarem la creació d’un Inventari de camins i de senders per a una millor gestió i gaudi.
  • Millorarem els plafons informatius i d’expressió ciutadana de tots els nuclis del municipi.
  •  
Administració, comunicació i serveis
  • Millorarem la gestió digital d’expedients i del funcionament intern i agilitzarem la resolució d’instàncies.
  • Treballarem perquè l’atenció al públic sigui àgil i efectiva, i també millorarem la comunicació interna del personal de la corporació
  • Renovarem i potenciarem els canals de comunicació de l’Ajuntament vers la ciutadania: webs, xarxes socials, etc.
  • Potenciarem la millora de les comunicacions i les noves tecnologies al municipi.
  • Treballarem per aconseguir millores a nivell de brigada i espais de brigada
  • Estudiarem les possibles millores d’equipaments i maquinària més sostenibles i si és possible també de vehicles.
  • Potenciarem les eines de governança, però també buscant solucions per atendre millor a la població i aconseguir una oficina d’atenció a la ciutadania més propera i accessible.
  • Farem millores als interiors de l’edifici de l’ajuntament per finalitzar la remodelació efectuada.
Participació
  • Generarem espais de trobada oberts entre Alcaldia, regidors i ciutadania per tal dialogar i informar de manera periòdica sobre els temes que més preocupin la població.
  • Fomentarem dinàmiques de participació a través d’un protocol municipal des de les diferents àrees amb el suport de la plataforma Decidim.
  • Promocionarem el Consell Consultiu de la Gent Gran com a eina de detecció de necessitats, per recollir mancances i demandes i impulsar millores en els serveis.
  • Ampliarem les taules sectorials de les diferents àrees i regidories.
  • Generarem un espai participatiu de revisió de noms de carrers a Sort i pobles per tal de trobar noms des de la igualtat i valors socials.
  •  
Promoció econòmica i comerç
  • Posarem en marxa la sala de desfer i treballarem amb l’objectiu d’establir aliances amb el sector agroramader i agroalimentari.
  • Consolidarem el projecte de Comarques (Sobirà Dinàmic) en coordinació amb el Consell, com a motor de dinamització econòmic local i comarcal.
  • Potenciarem el comerç local i la formació d’estratègies per fomentar un consum pròxim i sostenible des d’una visió d’economia circular.
  • Continuarem promocionant i renovant les fires locals: la Fira de Formatges Artesans de Catalunya, la Fira de Tardor així com la Festa del Banuts o d’altres espais de promoció gastronòmica i dels vins.
  • Potenciarem el mercat de Sort i estudiarem la seva ubicació.
  • Estudiarem la possibilitat d’adherir-nos a la Xarxa de Municipis per a la Economia Social i Solidària (XMESS),
  • Fomentarem espais de treball cooperatius
  • Impulsarem l’economia basada en productes locals: carn, dolços, vi, embotits, formatge, etc. i donarem a conèixer els productes locals: girella, xolís, galetes, vins d’alçada, el formatge serrat i el de tupí…
  •  
Turisme
  • Desenvoluparem el Pla de Turisme Local i una estratègia de màrqueting turístic per al municipi unificant la promoció del turisme esportiu, cultural, gastronòmic, rural i de natura de les marques turístiques existents: Destinació Turística Familiar, Destinació Turística Esportiva i Destinació Starlight.
  • Treballarem amb el Consell Comarcal en el projecte de cicloturisme i BTT, i crearem la via verda de Sort-Montardit de Baix com a continuació de la via Rialp-Sort, per tal de potenciar aquest accés tant per a la població com per al turisme familiar.
  • Continuarem treballant per aconseguir amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu l’acreditació del territori a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS).
  • Fomentarem el turisme local vinculat al senderisme i l’ecoturisme, consolidant propostes com el Festival Senderi de Senderisme.
  • Promourem la participació de l’Ajuntament de Sort en l’Associació Turística del Pallars Sobirà (ens publicoprivat) per tal de treballar conjuntament en la promoció turística integral de la comarca.
  • Col·laborarem amb la vall Fosca en el projecte de la Via Verda del Carrilet per unir estratègies entre municipis i comarques dins de la zona del Parc Nacional.
  • Seguirem reforçant la Taula de Turisme com un espai participatiu i de relació amb el sector turístic.
  • Impulsarem de nou el projecte “La vall d’Àssua, un paisatge de novel·la”
  • Continuarem les millores del castell com a espai sociocultural i expositiu potenciant el seu ús turístic.
  • Fomentarem l’entrada al Parc Nacional per la vall d’Àssua.
  • Fomentarem accions de promoció turística en coordinació amb l’Agència Catalana de Turisme.
  • Fomentarem un turisme vinculat al senderisme i l’ecoturisme treballant en noves estratègies per recuperar i millorar la xarxa de senders que ha de ser també un valor i un patrimoni d’ús local.
  • Generarem accions vinculant turisme i cultura a través de l’art i en el paisatge.
  • Fomentarem un lideratge a nivell turístic com a capital de comarca aprofitant tota l’oferta cultural que es genera durant l’any en l’àmbit fires i festivals (Falles, Fira de Tardor, Fira de Formatges, Festival Lo Llumener, etc.)
  • Estudiarem la possible reobertura del Punt d’Informació Turística Municipal per augmentar la visibilitat dels recursos dels nostres pobles.
  • Es faran millores en espais i àrees de pícnic, tenint en compte el turisme familiar.
  • Es treballarà per impulsar itineraris i visites de pobles per donar a conèixer els valors de cada lloc i amb un visió de gènere.
  • Es potenciaran gimcanes en diferents indrets del municipi.
  •  
Sector primari
  • Ens comprometem a treballar més amb el sector, obrint nous espais de relació i participació per potenciar i dinamitzar la ramaderia.
  • Millorarem la gestió de pastures i zones boscoses que disminueixen la zona aprofitable per a la ramaderia.
  • Establirem eixos estratègics en l’àmbit del sector primari agroramader, agroalimentari, turisme i diversificació.
  • Potenciarem la dinamització del sector primari i agroalimentari a través de la tasca d’un tècnic de desenvolupament (AODL). Aquest eix de desenvolupament també compta amb pressupost per a estratègies de dinamització, acompanyament i formació vinculat al programa Sobirà Dinàmic.
  • A més de la sala de desfer, estudiarem la possiblitat de potenciar un espai d’obrador compartit en col·laboració amb el sector.
  • Cercarem la cooperació amb entitats com l’Escola de pastors i pastores, i treballarem en propostes com el banc de terres per noves incorporacions
  • Posarem en marxa directrius de l’Agenda Rural de Catalunya assumibles per a l’Ajuntament.
  • Treballarem en mesures davant de l’emergència climàtica, un cop tinguem redactats el Pla municipal contra el canvi climàtic i el Pla municipal d’emergència per sequera.
  •  
Medi ambient i compromís amb la sostenibilitat
  • Fomentarem la redacció d’un pla municipal de lluita contra el canvi climàtic i un pla municipal d’emergència per sequera per repensar la despesa d’aigua.
  • Continuarem invertint en les millores de la central hidroelèctrica com a font d’energia verda.
  • Netejarem de massa boscosa els perímetres dels pobles per prevenir incendis.
  • Potenciarem la mobilitat elèctrica i establirem nous punts de connexió.
  • Treballarem en l’impuls de projectes per crear comunitats energètiques que siguin de benefici per al municipi.
Joventut
  • Potenciarem l’Oficina Jove a Casa Natzaret.
  • Consolidarem propostes com el projecte Arrela’t al Pallars Sobirà i el projecte Odisseu per facilitar el retorn i la fixació del jovent al municipi i a la comarca.
  • Habilitarem un espai social a Casa Xorret per a l’ús de col·lectius i joventut.
  • Promourem un Pla de Joventut vinculat al Consell Comarcal en coordinació amb el Pla d’Igualtat i el Pla Educatiu.
  • Consolidarem uns pressupostos participatius joves
  •  
Serveis socials i igualtat
  • Desplegarem una Regidoria d’Igualtat i desenvoluparem i aplicarem el Pla d’Igualtat Municipal.
  • Treballarem per la conciliació familiar des del serveis públics. A més, estudiarem noves estratègies en serveis i recursos per facilitar la conciliació familiar i laboral, adaptant horaris de recursos existents o tenint-ho en compte en la creació d’altres (aula d’acollida matinal, ampliar horaris casal d’estiu, ludoteca per a caps de setmana, llar d’infants en festius, servei de canguratge…).
  • Col·laborarem amb el Centre Cívic en plans i accions per a la població en general i la gent gran en particular.
  • Des de l’Ajuntament promourem la descentralització d’activitats per a la gent gran que es fan a Sort i les aproparem als pobles perquè no hagin de desplaçar-se.
  • Proposarem la creació del Consell Municipal d’Infants perquè aquests puguin exercir el seu dret de reflexionar, expressar la seva opinió, debatre i elevar al Plenari municipal les seves propostes.
  •  
Educació
  • Potenciarem la creació d’una ludoteca per a famílies, un punt de trobada que ofereixi propostes lúdiques als infants.
  • Impulsarem la renovació i renaturalització d’espais educatius com el pati escolar en coordinació amb l’AFA i l’escola.
  • Donarem suport a jornades educatives per a famílies i educadors com la Fira de La Carrulla (0-6 anys).
  • Seguirem col·laborant amb l’Institut Hug Roger III per consolidar els cicles ofertats i superar el problema d’oferta de residència per a estudiants.
  • Continuarem potenciant l’Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars.
  • Defensarem i promourem la llengua catalana com a eina de cohesió social.
  • Treballarem per millorar les condicions de la propera licitació del servei de menjador a l’escola de Sort.
  • Potenciarem els Casals d’estiu i el Campus com espais de lleure i d’educació en valors.
  • Impulsarem un Pla de Lectura vinculat a la nova Biblioteca, així com activitats complementàries: clubs de lectura, exposicions i tallers relacionats amb els llibres.
  • Treballarem des de la Biblioteca en un projecte de pobles educadors i espais de lectura distribuïts per pobles.
  •  
Cultura i associacions
  • Inaugurarem la nova Biblioteca Comarcal i la convertirem en l’eix cultural de Sort i comarca, així com en un espai polivalent i participatiu per part de les entitats i de la gent.
  • Potenciarem un programa d’activitats per al teatre Els Til·lers en l’àmbit d’arts escèniques i música (teatre, dansa, concerts).
  • Continuarem donant suport a projectes com el Festival Lo Llumener i d’altres esdeveniments culturals com “Pany i Forrallat” i “Els dijous de la vall d’Àssua”.
  • Consolidarem l’oferta de cinema actual: Cicle Gaudí, El Doc del mes i Cine Xic.
  • Potenciarem Casa Xorret com a hotel d’entitats i seu de projectes socioculturals i educatius.
  • Promourem la tasca de la Presó-Museu de Sort i els espais de memòria, així com també la col·laboració amb l’Ecomuseu dels Pastors de la Vall d’Àssua.
  • Potenciarem les activitats de divulgació de l’obra d’art contemporani de Santi Moix a l’església de Seurí.
  • Generarem un projecte d’ocupació i un pla d’usos per a l’antic edifici del Museu de les Papallones en col·laboració amb els veïns i la població.
  • Plantejarem un projecte i un pla d’usos per a l’Ubla d’Altron.
  • Continuarem potenciant els ajuts de Cultura com a estratègia per impulsar projectes d’entitats i de la ciutadania amb una finalitat sociocultural. També avançarem en convenis amb entitats culturals locals que enriqueixin l’oferta del municipi.
  • Continuarem donant suport a la programació del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP) com a festival que descentralitza la cultura i la porta als diferents nuclis del municipi.
  • Avançarem en el projecte de divulgació dels petroglifs de la vall d’Àssua conjuntament amb el Servei de Patrimoni de la Generalitat i els veïns de Seurí.
  • Continuarem treballant en l’inventari de patrimoni municipal i en farem divulgació.
  • Fomentarem activitats vinculades a l’art en col·laboració amb escoles i la generació de murals que millorin espais degradats de Sort i altres pobles.
Esports
  • Recuperarem i potenciarem el camp de futbol com a espai multiesports amb gespa artificial.
  • Estudiarem la possibilitat de crear un Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Muntanya.
  • Impulsarem la senyalització de rutes per a bicicletes de carretera a la vall d’Àssua i el Batlliu.
  • Seguirem promovent el Ral·li i altres competicions esportives buscant propostes innovadores que situïn Sort com a capital dels esports i les competicions de riu.
  • Potenciarem el camp de regates.
  • Prepararem els serveis esportius necessaris per al Campionat del Món de Piragüisme 2027.
  • Finalitzarem la segona fase de l’skatepark i fomentarem la pràctica esportiva amb la instal·lació d’una cal·listènia.
  • Recuperarem l’activitat de l’Escola de Piragüisme.
  • Continuarem la tasca feta a la piscina de Sort i adequarem l’espai de bar, el centre de cures i els vestidors.
  • Estudiarem la possibilitat de crear un rocòdrom.
  • Potenciarem l’activitat de BTT i cicloturisme al municipi i també les Vies verdes compromeses (Rialp-Sort i Sort-Montardit).
  • Col·laborarem amb les entitats esportives locals per potenciar l’esport a Sort i tot tipus d’esdeveniments esportius també de manera descentralitzada, com es fa amb el Cross de Llessui.
  • Potenciarem el Circuit Fix d’Orientació de Sort.
Fires i festes
  • Consolidarem les festes com a espais culturals i tradicionals, en particular el Carnaval i les Falles de Sort.
  • Potenciarem l’activitat de les festes majors de tots els pobles.
  • Continuarem potenciant la festa de Reis com una festa creativa i singular a Sort.
  • Consolidarem la programació cultural durant tot l’any a partir d’activitats vinculades a Sant Jordi, Sant Joan, l’11 de setembre i la Castanyada, i potenciarem una agenda cultural estable.
  • Es treballarà i fomentarà la implicació i la participació en les festes per part de les comissions.
  • Continuarem donant suport a campanyes per unes festes respectuoses i feministes, com ara el pla Sí és sí, d’eliminació de conductes i agressions masclistes.
  • Continuarem promovent la cultura gastronòmica local vinculada a les festes: la Festa dels Banuts; lo Calder del Mandongo; la Mostra de Formatges Artesans de Catalunya…
Model de país
  • Ens continua il·lusionant participar en la creació d’un nou país, amb estructures més pròximes i polítiques que responguin a la realitat específica de la muntanya, per això continuarem treballant també per un projecte de comarca i donant suport a la vegueria de l’Alt Pirineu
  • Donarem ple suport a continuar treballant per la creació de la República Catalana
Desplaça cap amunt